Afryka. 12

Kraje niepodległe – 54

Terytoria autonomiczne i zależne