Afryka. 11

Kraje niepodległe – 54

Terytoria autonomiczne i zależne