KALENDARIUM 2007

HISZPANIA

LANZAROTE

17-19.11.2007

HISZPANIA

LANZAROTE

10-13.11.2007

TAJLANDIA – KAMBODZA

29.09-29.10.2007

IRLANDIA

CORK

12.05.2007

HISZPANIA

MENORCA

26-28.05.2007

HISZPANIA

BARCELONA

22.04.2007

HISZPANIA

DENIA

15.04.2007

HISZPANIA

GRAN KANARIA

03-05.03.2007

HISZPANIA

IBIZA

24-25.02.2007

PORTUGALIA

PORTO

10-11.02.2007

PORTUGALIA

FARO

02.2007

HISZPANIA

MALLORCA

13-15.01.2007