Ameryka Północna. 9

Kraje niepodległe – 23

Terytoria autonomiczne i zależne