Ameryka Południowa. 10

Kraje niepodległe – 12

Terytoria autonomiczne i zależne.