Odwiedzone Kraje. 117

Państwa Świata + Państwa nieuznawane + Terytorium zależne

Państwa Świata. Wykaz obejmuje 194 państwa: 193 będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan.

Państwa nieuznawane. Wykaz obejmuje 10 państw. Państwa te nie są uznawane prze resztę, lub są uznawane tylko przez niektóre państwa.

Terytorium zależne. Ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa.