Europa. 45

Kraje niepodległe ( 48 )

Terytoria autonomiczne i zależne